ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija Akademska 2021/2022

ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija

Akademska 2021/2022

Napomena: Prije izlaska na ispit, student III ciklusa studija je dužan prijaviti se kod odgovornog predmetnog nastavnika.

 

Predmet

Odgovorni nastavnik Aprilski ispitni termin
Ispitni termin od 04.04.-16.04.2022.
Metodologija naučno-istraživačkog rada dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof. 14.04.2022. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska hemija i farmakognozija dr sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. 15.04.2022. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Klinička farmacija i farmaceutska njega dr sci. Mensura Aščerić, red. prof. 13.04.2022. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
Farmaceutska tehnologija i biofarmacija dr sci. Saša Pilipović, vanr. prof. 12.04.2022. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Biohemija u

farmaciji

dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof. 11.04.2022. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska biotehnologija

(izborni)

dr sci. Aida Smajlović, vanr. prof. 16.04.2022. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Analitičke metode u farmaciji

(izborni)

dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. 16.04.2022. u 15 h prostor UNO Farmaceutska analitika u zgradi Farmaceutskog fakulteta