Raspored ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku u ak.2021/2022. godini

Univerzitet u Tuzli                                                                                                                                                                                                    Farmaceustki fakultet                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Raspored ispita u januarsko februarskom ispitnom roku u ak.2021/2022. godini

Godina Predmet Sala I ispitni rok II ispitni rok vrijeme
I Matematika A1 Kampus 24.01.2022. 14.2.2022 8.00 – 11.00
Biologija sa humanom genetikom A1 Kampus 26.01.2022. 16.02.2022. 8.00 – 11.0
Opća hemija sa stehiometrijom A1 Kampus 31.01.2022. 21.02.2022. 8.00 – 11.00
Uvod u farmaciju A1 Kampus 02.02.2022. 23.02.2022. 8.00-10.00
Informatika A1 Kampus 28.01.2022. 18.02.2022. 17.00 – 20.00
Okolišna toksikologija A1 Kampus 04.02.2022. 25.02.2022. 8.00 – 10.00
Nauka o prehrani A1 Kampus 04.02.2022. 25.02.2022. 8.00-10.00
Molekularno biohemijske metode u farmaciji A1 Kampus 04.02.2022. 25.02.2022. 10.00 – 12.00
Anatomija Zavod za Anatomiju, MF 24.01.2022. 14.02.2022. Studenti su se dužni u navednom terminu javiti na Zavod radi utvrđivanja rasporeda polaganja
Histologija Zavod za Histologiju, MF 24.01.2022. 14.02.2022. Studenti su se dužni u navednom terminu javiti na Zavod radi utvrđivanja rasporeda polaganja
Fizika 104, PMF 04.02.2022. 25.02.2022. 12.00
Analitička hemija I A1 Kampus 25.01.2022. 15.02.2022. 16.00  – 19.00
Neorganska hemija A1 Kampus 02.02.2022. 23.02.2022. 16.00 – 18.00
II Fiziologija A1 MF 24.01.2022. 14.02.2022. 13.00
Patofiziologija A1 MF 28.01.2022. 18.02.2022. 12.00
Analitička hemija II A1 Kampus 27.01.2022. 17.02.2022. 8.00 – 11.00
Organska hemija I A1 Kampus 01.02.2022. 22.02.2022. 8.00 – 11.00
Organska hemija II Sala 4, TF 03.02.2022. 24.02.2022. 14.00
Instrumentalna farmaceutska analiza A1 Kampus 25.01.2022. 15.02.2022. 8.00 – 11.00
Fizikalna hemija A1 Kampus 02.02.2022. 23.02.2022. 13.00 – 16.00
Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I i II (za obnovu i prenos) A1 Kampus 04.02.2022. 25.02.2022. 11.00 – 13.00
Fitofarmacija Farmaceutski fakultet 01.02.2022. 22.02.2022. 11.00 – 13.00
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci A1 Kampus 01.02.2022. 22.02.2022. 11.00 – 13.00
Kozmetologija A1 Kampus 01.02.2022. 22.02.2022. 18.00 – 20.00
Nomenklatura organskih farmaceutika A1 Kampus 03.01.2022. 24.02.2022. 11.00 – 12.30
Fizikalna farmacija A1 Kampus 25.01.2022. 15.02.2022. 16.00 – 19.00
III Biohemija/ Biohemija I i II (za obnovu i prenos) A1 Kampus 31.01.2022. 21.02.2022. 11.00 – 15.30
Mikrobiologija A1 Kampus 01.02.2022. 22.02.2022. 13.00 – 18.00
Farmaceutska hemija I A1 Kampus 24.01.2022. 14.02.2022. 13.00 – 16.00
Analiza i kontrola lijekova I A1 Kampus 25.01.2022. 15.02.2022. 11.00 – 14.00
Proteomika A1 Kampus 25.01.2022. 15.02.2022. 14.00 – 16.00
Analiza i kontrola lijekova II A1 Kampus 03.02.2022. 24.02.2022. 8.00 – 11.00
Farmaceuska hemija II A1 Kampus 28.01.2022. 18.02.2022. 8.00 – 11.00
Dizajn i modeliranje lijekova A1 Kampus 27.01.2022. 17.02.2022. 17.00 – 20.00
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji A1 Kampus 27.01.2022. 17.02.2022. 17.00 – 20.00
Bromatologija A1 Kampus 24.01.2022. 14.02.2022. 16.00 – 19.00
IV Farmakognozija I A1 Kampus 04.02.2022. 15.00 – 17.00 17.02.2022. 11.00 – 14.00
Farmaceutska tehnologija I A1 Kampus 28.01.2022. 18.02.2022. 14.00 – 17.00
Farmaceutska tehnologija II A1 Kampus 03.02.2022. 24.02.2022. 17.00 – 20.00
Farmakologija I A1 Kampus 03.02.2022. 24.02.2022. 14.00 – 17.00
Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (za obnovu i prenos) A1 Kampus 26.01.2022. 16.02.2022. 14.00 – 17.00
Farmakokinetika sa biofarmacijom A1 Kampus 02.02.2022. 23.02.2022. 18.00 – 20.00
Farmakognozija II A1 Kampus 31.01.2022. 13.30-15.30 25.02.2022. 18.00 – 20.00
Farmakologija II A1 Kampus 27.01.2022. 17.02.2022. 14.00 – 16.00
Fitoterapija A1 Kampus 27.01.2022. 11.00-14.00 21.02.2022. 13.30 – 15.30
Biohemija raka A1 Kampus 31.01.2022. 21.02.2022. 17.30 – 20.00
V Metodologija istraživanja sa biostatostikom A1 Kampus 24.01.2022. 14.02.2022. 11.00-13.00
Farmaceutska biotehnologija A1 Kampus 26.01.2022. 16.02.2022. 11.00 – 14.00
Farmaceutska etika i zakonodavstvo A1 Kampus 28.01.2022. 18.02.2022. 11.00 – 14.00
Biohemija lijekova A1 Kampus 31.01.2022. 21.02.2022. 15.30 – 19.00
Imunohemija sa osnovama imunologije A1 Kampus 02.02.2022. 23.02.2022. 10.00 – 13.00
Klinička biohemija II A1 Kampus 04.02.2022. 25.02.2022. 12.00 – 15.00
Klinička farmacija i farmaceutska njega A1 Kampus 05.02.2022. 26.02.2022. 8.00 -12.00