Raspored predavanja na kolegiju Analitičke metode u farmaciji – III ciklus studija akademska 2021/22.

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „ANALITIČKE METODE U FARMACIJI“ U AKADEMSKOJ 2021/22. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

(2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME
Dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, doc. 3,5 18.12.’21. u 9 h
Dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof. 5,25 25.12.’21. u 9 h
Dr.sc. Mirza Dedić, doc. 4,5 15.01.’22. u 13 h
Dr.sc. Ermina Cilović Kozarević, doc. 3 08.01.’22. u 13 h
Dr.sc.Esmeralda Dautović, doc. 3 08.01.’22. u 9 h
Dr.sc. Merima Ibišević, doc. 2,25 22.01.’22. u 10 h
Dr.sc. Belma Imamović, vanr.prof. 4,5 15.01.’22. u 9 h
Dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, doc. 4 29.01.’22. u 10 h

Napomena: Predavanja će se prema rasporedu održavati uživo u učionici 60 na Tehnološkom fakultetu. U slučaju izmjena termina ili lokacije održavanja predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.