Obavještenje za kvalifikacioni ispit za upis studenata u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu

Kvalifikacioni ispit za upis studenata u prvu godinu integrisanog I i II ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu (drugi upisni rok) održat će se 06.09.2021. godine u 10 sati.

Mjesto polaganja kvalifikacionog ispita je sala 4 u zgradi Tehnološkog fakulteta, ul. Urfeta Vejzagića 8.

Kandidati su dužni doći najkasnije do 9.45 ispred ulaza u Dekanat Farmaceutskog fakulteta (bočni ulaz u zgradu Tehnološkog fakulteta).