ISPITNI TERMINI III CIKLUS STUDIJA JUNSKO-JULSKI ROK Ak. 2020/21.

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 07.06.2021.

ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija

Akademska 2020/2021

 

  Odgovorni nastavnik Junsko-julski I Junsko-julski I
Predmet Ispitni termin od 21.06.- 03.07.2021. Ispitni termin od 12.07.- 23.07.2021.
Metodologija naučno-istraživačkog rada dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof. 25.06.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 16.07.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
 
Farmaceutska hemija i farmakognozija dr sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. 28.06.2021. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 19.07.2021. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Klinička farmacija i farmaceutska njega dr sci. Mensura Aščerić, red. prof. 21.06.2021. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta 12.07.2021. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
Farmaceutska tehnologija i biofarmacija dr sci. Saša Pilipović, vanr. prof. 26.07.2021. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 17.07.2021. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Biohemija u farmaciji dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof. 01.07.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 15.07.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska biotehnologija dr sci. Aida Smajlović, vanr. prof. 02.07.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 23.07.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Analitičke metode u farmaciji dr sci. Alija Uzunović, vanr. prof. 03.07.2021. u 17 h prostor UNO Farmaceutska analitikau zgradi Farmaceutskog fakulteta 17.07.2021. u 15 h prostor UNO Farmaceutska analitikau zgradi Farmaceutskog fakulteta

 

Napomena: Prije izlaska na ispit, student III ciklusa studija je dužan prijaviti se kod odgovornog predmetnog nastavnika.