Raspored predavanja IV godina – VIII semestar akademske 2019/20

ČETVRTA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

 

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOLOGIJA  II

2/0/2

      9-11

A3 Kampus

Dr.sc.Mensura Aščerić, red.prof.

   
KLINIČKA BIOHEMIJA  I

2/0/0

    11-13

A3  Kampus

Dr.sc.Zlata Mujagić

     
FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

2/0/2

Blok nastava

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

29.02.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

03.03.2020 8 – 12 i 14 – 17 A2  Kampus

04.03.2020 8 – 12 i 14 – 17 A2 Kampus

Termini predavanja će biti naknadno potvrđeni

FARMAKOGNOZIJA II

3/0/3

 

 

8 – 10.30

A1 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

       
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA  II

4/0/5/

Blok nastava

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

04.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

05.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

06.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

07.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

08.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

09.05.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

Termini predavanja će biti naknadno potvrđeni

 

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/2020

 

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA   II

(2+0+2)

FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

(2+0+2)

FARMAKOGNOZIJA II

(3+0+3)

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA  II

(4+0+5)