Raspored predavanja IV godina – VIII semestar akademske 2019/20

ČETVRTA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

 

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOLOGIJA  II

2/0/2

      9-11

A3 Kampus MF

Dr.sc.Mensura Aščerić, red.prof.

   
KLINIČKA BIOHEMIJA  I

2/0/0

    11-13

A3  Kampus

Dr.sc.Zlata Mujagić

     
FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

2/0/2

Blok nastava

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

29.02.2020. 8 – 12 i 14 – 17 A 2 Kampus

03.03.2020 8 – 12 i 14 – 17 A2  Kampus

04.03.2020 8 – 12 i 14 – 17 A2 Kampus

Termini predavanja će biti naknadno potvrđeni

FARMAKOGNOZIJA II

3/0/3

 

 

8 – 10.30

A1 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

       
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA  II

4/0/5/

Blok nastava

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

 

Ponedeljak 16.03.2020.       8-12        A2 Kampus

                                              15.30-20 A3 Kampus

 

Utorak 17.03.2020.               8 -11       A1 Kampus

                                              16.30- 20 A1 Kampus

 

Srijeda 18.03.2020.               14 -20     A2 Kampus

 

Četvrtak 19.03.2020.           11-20      A3 Kampus

 

Petak 20.03.2020.                 8-12        A2 Kampus

                                              15 – 20   A2 Kampus

 

Subota 21.03.2020.       8-15        A1 Tehnološki fak.

 

 

 

   

 

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/2020

 

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA   II

(2+0+2)

   
FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

(2+0+2)

  L1 Srijeda 9 – 10.30  Lab 11 FMF Enida Karić

 

L2 ponedeljak 16- 17.30 A1 Kampus Amer Osmanović

 

L3 Utorak 16-17.30 A3 Kampus Amer Osmanović

 

L4 Ponedeljka 17.30 – 19 A1 Kampus Amer Osmanović

 

L5 Utorak 17.30 – 19 A3 Kampus Amer Osmanović

 

L6 Srijeda 16- 17.30 A3 Kampus Amer Osmanović

 

 

FARMAKOGNOZIJA II

(3+0+3)

  Laboratorij 7 FMF

L1 Subota 8 – 10.30 Elma Bavrk, ass.

L2 Subota 10.30 -13 Elma Bavrk, ass

L6 Subota 13- 15.30 Elma Bavrk, ass

L3 Srijeda 13.30 – 16 Jasna Hukić, str.pr.

L4 Utorak 16.30 – 19 Ivana Pranjić, str.pr.

L5 Četvrtak 16.30 – 19 Ivana Pranjić, str.pr.

 

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA  II

(4+0+5)

  L1 Petak 12 – 16 Dubravka Mišić, str.pr.

L2 Ponedeljak 12- 16 Merima Ibišević, v.ass

L3 Ponedeljak 8- 12 Enida Karić, ass.

L4 Utorak 11 – 15 Merima Ibišević, v.ass.

L5 Četvrtak 11- 15 Merima Ibišević, v.ass.

L6 Petak 8- 12 Enida Karić, ass