Ispitni termini Januarsko-Februarski rok akademske 2019/20. – IV godina

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla,

ISPITNI TERMINI – IV GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2019/2020, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Završni ispit

(Januarsko februarski I)

Popravni ispit

(Januarsko februarski I)

Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(Junsko-julski I)

Dodatni popravni ispit

(Junsko-julski I)

 

Farmakognozija  I 24.01.2020.

11-13.

A3, Kampus

07.02. 2020.

11-13.

A3, Kampus

Farmaceutska tehnologija  I 29.01.2020.

8-10

A3 Kampus

12.02.2020.

8-10

A3 Kampus

Farmakologija  I 22.01.2019.

10-12

A3 Kampus

05.02.2020

10-12

A3 Kampus

Toksikologija sa analitikom 31.01.2019.

15-17

A3 Kampus

14.02. 2019.

15-17

A3 Kampus

Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji 30.01.2020.

14-16

A3 Kampus

13.02.2020.

14-16

A3 Kampus

Biohemija nastanka i razvoja raka 30.01.2020.

14-16

A3 Kampus

13.02.2020.

14-16

A3 Kampus

Farmakognozija  II 24.01.2020.

13-15.

A3, Kampus

07.02. 2020.

13-15.

A3, Kampus

Farmaceutska tehnologija  II 29.01.2020.

16-18

A3 Kampus

12.02.2020.

16-18

A3 Kampus

Farmakologija  II 23.01.2020.

12-14

A3 Kampus

06.02.2020.

12-14

A3 Kampus

Farmakokinetika i

biofarmacija

20.01.2020.

15.30-17.30

A1 Kampus

03.02.2020.

15.30-17.30

A1 Kampus

Klinička biohemija I 27.01.2020.

15.30 – 17.30

A3 Kampus

10.02.2020.

15.30 – 17.30

A3 Kampus