Raspored Predavanja i vježbi za Akademsku 2019/20

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MATEMATIKA

3/2/0

  8-10.15

A1 Kampus

 

       
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

    10.00-12.15

A3 Kampus

     
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

8 – 10.30

A2 Kampus

         
INFORMATIKA

2/0/1

16-18

A3 Kampus

         
UVOD U FARMACIJU

1/0/0

        11-12

A2 Kampus

 
NAUKA O PREHRANI (izborni)

2/0/0

Po dogovoru sa predmetnim nastavnikom (ovisno o broju prijavljenih studenata)  
MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI (izborni)

2/0/0

    12.30-14

A3 Kampus

     


PRVA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKA 2019/2020

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

MATEMATIKA

3/2/0

T1četvrtak 16-17,30 A1 Kampus

T2četvrtak 17,30-19 A1 Kampus

T3 utorak 16-17,30 A2 Kampus

OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

T1 (L1+L2) četvrtak 14-15.30 Učionica PMF  Kampus

T2 (L3+L4) petak 8.0-9.30 Učionica PMF  Kampus

T3 (L5+L6) petak 9.30-11 Učionica  PMF  Kampus

L1 četvrtak  12 – 13.30

L2 ponedjeljak   12-13,30

L3 ponedeljak 13,30 – 15,00

L4 ponedeljak 12-13,30

L5 utorak 10,30-12

L6 utorak 13,30 – 15

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

 TF

T1, T2, T3  petak 17.10 – 19.25

 

Lab 49 i 51 TF

L1  srijeda 15.30 – 17

L2  srijeda 17 – 18.30

L3  srijeda 8 – 9.30

L4  petak 13 – 14.30

L5  utorak 12.30 – 14

L6  petak 14.30 – 16

INFORMATIKA

2/0/1

L1 i L2 utorak 18-19,30 MF

L3 i L4 srijeda 15-16,30 MF

L5 i L6 srijeda 16,30-18 MF

 

Svake druge sedmice

NAUKA O PREHRANI

2/0/0

MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI

2/0/0

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

        8.30-11

A2 Kampus

 
FIZIOLOGIJA

4/0/2

    13-16

A1 Medicinski fakultet

     
ANALITIČKA HEMIJA II

2/0/2

    8-10

A3 Kampus

     
FIZIKALNA HEMIJA

3/0/1

      8.30-11

A3 Kampus

   
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

3/0/2

        12-14.30

A2 Kampus

 
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI

2/0/0    (izborni)

12-14

A1 Tehnološki fakultet

         
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA

2/0/0  (izborni)

11-13

Sala 4 TF

         


DRUGA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2018/19

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

L1 utorak 11-13 TF

L2 ponedjeljak 14-16 TF

L3 četvrtak  11-12,30 TF

L4 četvratak 15,30-17 TF

L5 četvrtak 14-15,30 TF

 

FIZIOLOGIJA

4/0/2

L1iL2 ponedjeljak 8-9,30 MF

L3iL4 ponedjeljak 9,30-11 MF

L5 srijeda 11-12,30 MF

ANALITIČKA HEMIJA II

3/0/2

L1 utorak 8-11 TF

L2 četvrtak 12-14 TF

L3 utorak 12-14TF

L4 utorak 14-16 TF

L5 utorak 10-12 TF

FIZIKALNA HEMIJA

3/0/2

L1 četvrtak 12-13 TF

L2 ponedjeljak  16-17 TF

L3 srijeda 16-17 TF

L4 ponedjeljak  17-18 TF

L5 srijeda  16-17 TF

FARMACEUTSKA BOTANIKA I

2/0/0

INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA L1 četvrtak 14-16  TF

L2 utorak 12-14  TF

L3 utorak 10-12  TF

L4 utorak 8-10  TF

L5 četvrtak 12-14  TF

ODRŽIVA FARMACIJA (izborni)

2/0/0

   
ĆELIJA KAO LIJEK

(izborni)

2/0/0

   

 

TREĆA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MIKROBIOLOGIJA

2/0/2

        12-14

A3 Kampus

 
BIOHEMIJA I

3/0/3

  10.15-12.30

A1 Kampus

       
FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

      16-19.00

A3 Kampus

   
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

                   Po dogovoru      
PROTEINSKA BIOHEMIJA (izborni)

2/0/1

10.30-12.00

A2 Kampus

                         
DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA (izborni)

2/0/1

                                                 14-15.30

PMF 203

 

 

 

 


TREĆA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
MIKROBIOLOGIJA

2/0/2

UKC Zavod za mikrobiologiju

L1 ponedeljak 14.30 – 15.45

L2 ponedeljak 15.45 – 17

L3 petak 15,45 – 17

L4 srijeda 12.15 – 13.30

BIOHEMIJA I

3/0/3

Lab za biohemiju MF

L1 L2  srijeda 15,30-17,45

L3 L4 srijeda 17,45-19,30

FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

Lab 8 FMF

L1 srijeda 12-15,30

L2 srijeda 8,30-12

L3 ponedjeljak 12,30-16

L4 utorak 13-16,30

 

ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

Lab 8 FMF

L1 utorak 18-19,30

L2 ponedjeljak 17,30-19

L3 ponedjeljak 16-17,30

L4 utorak 16,30-18

PROTEINSKA BIOHEMIJA (izborni)

2/0/1

Bice naknadno oglaseno
DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA (izborni)

2/0/1

Bice naknadno oglaseno

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

      8.00-11.00

Zavod za Farmakologiju, Med.fak.

   
FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

                                                                    Blok nastava
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

                                                                    Blok nastava
TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

          Blok nastava      
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI (izborni)

2/0/0

16 – 17.30

A1 Tehnološki fakultet

 
BIOHEMIJA NASTANKA I RAZVOJA RAKA (izborni)

2/0/0

11 – 13       Zavod za Farmakologiju MF

ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

Biće oglašeno naknadno
FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

Lab 7 FMF

L1 ponedjeljak 11-13,30

L2 četvrtak 13-15,30

L3 utorak 16-18,30

L4 utorak 11-13,30

L5 petak 11-13,30

L6 srijeda 11-13,30

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

Lab 11 FMF

L1 srijeda 16-18,30

L2 utorak 10-12,15

L3 utorak 13-15,15

L4 srijeda 10-12,15

L5 srijeda 13-15,15

L6 četvrtak 13,30-15,45

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

Lab 8 FMF

L1 ponedjeljak 9,30-11

L2 ponedjeljak 8-9,30

L3 srijeda 17-18,30

L4 srijeda 15,30-17

L5 petak 8-9,30

L6 srijeda 18,30-20

FARMACEUTSKI FAKULTET

PETA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  IX  SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
KLINIČKA BIOHEMIJA II

4/0/3

  14-17

A2 Kampus

     
FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA

2/0/1

  12.30 – 14

A1 Kampus

       
FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO

2/0/0

15.30-17

A1 Kampus

         
KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA

2/0/1

Blok nastava
BIOHEMIJA LIJEKOVA

2/0/1

      11-13

A3 Kampus

   
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SA BIOSTATISTIKOM

2/0/0

      13-15

A3 Kampus

   
IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE

2/0/1

        12-14

A1 Kampus

 
KONTROLA KVALITETA BIOFARMACEUTIKA (izborni)

2/0/0

        14-15.30

A1 Kampus

 
FARMACEUTSKI MENADZMENT

(izborni)

2/0/0

17-18.30

A1 Kampus

         


PETA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  IX SEMESTAR AKADEMSKA 2018/2019

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)