IV KONGRES FARMACEUTA BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 10.10.-13.10-2019.

 

Kongres zajednički organizuju Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutsko društvo Republike Srpske, u suradnji s Farmaceutskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.

Kontinuirane promjene u nauci i tehnologiji, ali i društvenim prilikama koje donose nove izazove i na polju javnog zdravstva obvezuju nas na prilagodbu u pristupu obrazovanju, nauci i praksi u farmaciji. Farmaceuti Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja ulažu velike napore da u sopstvenom i razvoju svoje struke u potpunosti prate suvremene trendove i daju značajan doprinos očuvanju i unapređenju zdravlja.

S ponosom možemo reći da u tome i uspijevamo. Ovaj kongres bit će prilika za prezentiranje postignuća farmaceuta iz naše zemlje i regiona, razmjenu iskustva s kolegama iz drugih dijelova Evrope i svijeta, jačanje postojećih i kreiranje novih profesionalnih i poslovnih veza. U okviru osam sekcija kongresa očekuje vas veliki broj izlaganja vrhunskih stručnjaka iz svih oblasti farmacije.

Srdačno pozivamo kolege farmaceute i druge stručnjake s profesionalnim interesima vezanim za farmaciju da svojim učešćem doprinesu uspjehu kongresa, s kojeg ćete zasigurno ponijeti neka nova znanja i lijepe uspomene.

Radove za IV kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine možete prijaviti u okviru sljedećih sekcija:

  • Apotekarska i bolnička farmacija

  • Socijalna farmacija i zakonodavstvo

  • Bromatologija i nutricija

  • Klinička farmacija i farmakologija

  • Farmakognozija i fitoterapija

  • Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

  • Medicinska biohemija

  • Hemija i analitika lijekova

Želimo Vam toplu dobrodošlicu u Sarajevo, jedinstveni spoj Istoka i Zapada! 

https://www.kongresfarmaceuta.ba/