Studentski krediti

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI Tuzla, 13.06.2017. god.   Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli,u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području Detaljnije …