Prezentacija Projekta studenata V godine na Naučno stručnom simpoziju “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”.

U petak, 19.05.2017. godine, studenti pete godine su na IV. Naučno-stručnom simpoziju “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja” predstavili rezultate istraživanja iz oblasti Toksikološke analitike. Rezultati istraživanja su okarakterisani kao jako bitna i aktuelna problematika, a rad je od strane stručnih recenzenata ocijenjen kao originalni naučni članak. Pod supervizijom mr ph Maide Šljivić Husejnović, višeg asistenta, grupa od 20 studenata je uspiješno realizovala planirano istraživanje, te publikovala dio rezultata prvog studentskog naučno-istraživačkog projekta.