Obavijest

Predavanje iz predmeta Kontrola kvaliteta biofarmaceutika planirano za 04.01.2024. se neće održati jer je održano prije novogodišnjih praznika (28.12.2023.).   Predmetni nastavnik