Početna

Studentski krediti

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI Tuzla, 13.06.2017. god.   Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli,u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području Detaljnije …

Prezentacija Projekta studenata V godine na Naučno stručnom simpoziju “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”.

U petak, 19.05.2017. godine, studenti pete godine su na IV. Naučno-stručnom simpoziju “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja” predstavili rezultate istraživanja iz oblasti Toksikološke analitike. Rezultati istraživanja su okarakterisani kao jako bitna i aktuelna problematika, a Detaljnije …