KONAČNA RANG LISTA za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli DRUGI UPISNI ROK

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

BROJ: 02/13-4738-1-2/21

Tuzla, 13.09.2021. godine

 

 

KONAČNA RANG LISTA

za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

DRUGI UPISNI ROK

Red.
br.
Prezime Ime oca Ime Opšti
kriterij
Pojedinačni
kriterij
Eksterna matura Prijemni ispit Ukupno Opšti prosjek
1. HASIĆ Behad AMINA 48,79 4,67 5,00 35,00 93,46 4,8793
2. KOVAČEVIĆ Saudin ADINA 47,50 4,67 4,80 35,00 91,97 4,7500
3. MALKIĆ Azem ŠEJLA 48,00 5,00 5,00 32,00 90,00 4,8000
4. BAJRIĆ Amir AJLA 47,92 4,33 3,80 28,00 84,05 4,7917
5. FEJZIĆ Raif ALMEDINA 48,54 5,00 3,60 24,00 81,14 4,8542
6. NUHIĆ Suad ALMA 45,08 4,33 4,00 24,00 77,41 4,5085
7. MURATOVIĆ Nedažad AJLA 45,19 4,17 0,00 28,00 77,36 4,5192
8. BAŠIĆ Rusmir AJNA 41,36 4,00 0,00 30,00 75,36 4,1364
9. ĐUĐA Almir SUKEJNA 41,63 3,50 3,80 25,00 73,93 4,1633
10. MEDIĆ Fadil AJLA 39,82 3,83 3,60 26,00 73,25 3,9818
11. MEHMEDOVIĆ Nehrum EDINA 35,00 3,50 0,00 22,00 60,50 3,5000
12. ČOKIĆ Edin MUHAMED 38,54 2,83 3,60 16,00 60,97 3,8542
13. DEDIĆ Damir IRMA 36,85 3,33 3,20 17,00 60,38 3,6852
14. NALIĆ Nedim AMILA 36,11 4,17 3,00 15,00 58,28 3,6111
15. TURIĆ Enes JASMIN 26,53 1,67 3,20 11,00 42,40 2,6531

 

Predsjedavajući Naučno – nastavnog vijeća

_________________________________

          Dr.sci. Nahida Srabović, doc.