Drugi upisni rok za fakultete Univerziteta u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.

Broj slobodnih mjesta je dostupan na linku: https://unitz.ba/blog/obavijest-o-broju-slobodnih-mjesta-na-drugom-upisnom-roku-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-i-integriranog-prvog-i-drugog-ciklusa-studija-na-fakultete-akademiju-univerziteta-u-tuzli-u-akademskoj-2/

 

DRUGI UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta u Tuzli

– podnošenje prijava vršit će se od 23.08. do 03.09. 2021. godine;
– prijemni ispit održat će se 06.09. 2021. godine u 10:00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2021. godine,
– konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste,odnosno 13.09. 2021. godine;
– upis primljenih kandidata obavit će se od 14.09. do 17.09. 2021. godine.