Alumni Farmaceutskog fakulteta – Sabrina Osmanović

Sabrina Osmanović (Džaferović) je rođena 29.10.1988. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje završila kao učenica generacije.

Srednju medicinsku skolu u Tuzli, smjer farmaceutski tehničar, okončala 2007.godine sa odličnim uspjehom iz svih predmeta. Upisuje Farmaceutski fakultet u Tuzli, kao prvorangirana kandidatkinja na prijemnom ispitu. Učestvovala je na brojnim takmičenjima u toku školovanja, i dobitnica prvih nagrada.
Bavila se aktivno karateom 10 godina (crni pojas, tehnički 1.dan).

Nakon završetka studiranja i položenog stručnog ispita, radila kao medicinski predstavnik za farmaceutsku kompaniju ( 2013.-2017.) Od 2017.-2018. radi kao magistrica farmacije u PZU “Pharmacom” u Gračanici.

Nastanjena od 2018. u Njemačkoj a od 2020.počela sa radom u apoteci. Želi napredovati u oblasti farmacije.

Aktivno govori njemacki jezik.

Udata je i majka petogodišnje kćerke.