Jubilej 80 godina studija farmacije u Beogradu 24.10.2019.

Povodom obiljeđavanja Jubileja 80 godina studija farmacije u Beogradu, u mjesecu oktobru je održano nekoliko predavanja i radionica kao i Nacionalni simpozijum  “Farmaceutski proizvodi i usluge: kompetencije zasnovane na dokazima i inovaciji znanja”.

 Svečana akademija povodom obilježavanja Jubileja 80 godina studija farmacije u Beogradu je održana  24.10.2019.

Dekanesa Dr. sc. Mensura Ašćerić ispred Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, je prisustvovala Svečanoj akademiji.