Otvoren konkurs za stipendije Vlade Slovačke Republike

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.09.2019. godine

Obavještavamo vas da je vlada Slovačke Republike, u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, otvorila je konkurs za stipendije za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

Program finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, a administrira Slovačka akademska informatička agencija (SAIA).

Rok za podnošenje aplikacija je 31. oktobar 2019. godine do 16.00 sati.

Aplikacije za dodjelu stipendija moguće je podnijeti on-line na www.scholarships.sk ili www.stipendia.sk.

Detaljnije informacije o programu možete naći na službenoj web stranici programa:
www.scholarships.sk, kao i na letku u prilogu.

Za pitanja koja se tiču Nacionalnog programa stipendija interesenti se mogu obratiti direktno administratorima programa:
– Ondrej Aradský (), podnositelji aplikacija iz inostranstva;
– Kristína Sallerová (), podnositelji aplikacija sa stalnim boravkom u Slovačkoj.

 

letak_NSP_0819_EN

http://www.untz.ba/index.php?page=otvoren-konkurs-za-stipendije-vlade-slovacke-republike-septembar2019