Privremena rang lista

UNIVERZITET U TUZLI
Farmaceutski fakultet
Tuzla, 02.07.2019. godine
                                                            PRIVREMENA RANG LISTA
za upis studenata u prvu godinu integrisanog I i II ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
PRVI UPISNI ROK
  Prezime Ime oca Ime Kvalif.
ispit
Ukupno Prosjek
1 MURATBEGOVIĆ FAHRUDIN LEJLA 39 99,0 5,00
2 KAPETANOVIĆ KEMAL BERINA 37 97,0 5,00
3 DUGIĆ REDŽO DŽENITA 37 96,8 4,98
4 IMAMOVIĆ EDIN AJLA 38 96,6 4,93
5 OMERAGIĆ MIDHAT ALMA 38 96,6 4,89
6 BJELIĆ JASMIN HARIS 37 96,5 4,95
7 HASANIĆ SAFET SELMA 38 96,1 4,88
8 KOVAČEVIĆ GORAN SARA 36 96,0 5,00
9 NARANČIĆ GORAN TAMARA 36 96,0 5,00
10 SULJIĆ DŽEVAD ADELISA 36 96,0 5,00
11 DURAKOVIĆ MEHMEDALIJA SANDRA 37 95,7 4,94
12 HUSIĆ EDIN AMELA 36 95,7 4,97
13 ALIĆ IZET LAMIJA 35 95,0 5,00
14 BABOVIĆ REFIK VILDANA 36 94,7 4,90
15 HASIĆ IDRIZ ALMEDINA 37 94,7 4,77
16 AVDIĆ MIRSAD ZERINA 35 94,5 4,95
17 KARAMUJIĆ SUVAD SENADA 34 94,0 5,00
18 SIMIKIĆ MIRKO TIJANA 37 93,6 4,89
19 HALILOVIĆ ENES SABAHUDIN 34 93,6 4,96
20 BEGUNIĆ JASMIN LEJLA 34 93,2 4,92
21 AVDIĆ ENES EMINA 33 93,0 5,00
22 KURTIĆ ADNAN SABAHETA 36 92,7 4,74
23 IBRAHIMOVIĆ MUSTAFA AZRA 36 92,4 4,67
24 LEVIĆ SUAD MAIDA 33 92,3 4,96
25 MEHIČIĆ MIRSAD ZERINA 37 92,2 4,75
26 MALKOČEVIĆ SAKIB MIRNA 40 92,1 4,48
27 DUVNJAKOVIĆ AMIR IMAN 32 91,3 4,93
28 DŽAFIĆ EDIN IRMA 32 91,1 4,91
29 STJEPIĆ MLADEN FILIP 31 91,0 5,00
30 HASIĆ ASIM NEJRA 35 90,8 4,61
31 BABIĆ MILENKO SVJETLANA 35 90,2 4,75
32 MEŠIĆ FUAD EMINA 31 90,2 4,92
33 KOLAK DŽEVAD AMINA 30 90,0 5,00
34 MUJKIĆ SULJO HAVA 30 90,0 5,00
35 HADŽIBEGIĆ NIHAD MELIKA 30 89,6 4,96
36 KEŠETOVIĆ MEVLUDIN LEJLA 32 89,5 4,78
37 VEHABOVIĆ NERMIN ELMA 33 89,3 4,96
38 HODŽIĆ ĆAZIM MUHAMED 35 89,3 4,50
39 HASANAGIĆ NURČO ALMA 35 88,4 4,47
40 OMERBAŠIĆ MEHO AMRA 33 88,3 4,53
41 TOKIĆ IVICA NINA 32 88,0 4,60
42 KUBURA ZAIM AZRA 30 87,9 4,82
43 ALIBEGOVIĆ SULJO AJLA 28 87,3 4,93
44 MOMKOVIĆ SMAJO EMINA 28 87,0 4,90
45 ŠABIĆ NERMIN ELMA 28 86,3 4,83
46 DEDIĆ DEDO ADNA 29 86,0 4,80
47 BAJIĆ MEHO MAIDA 28 85,7 4,84
48 KASUMOVIĆ ALMIR MAIDA 29 85,3 4,73
49 HATIĆ SUAD SARA 27 85,2 4,85
50 ALISPAHIĆ ASMIR ADELISA 29 85,2 4,72
51 HERCEGOVAC EDHEM AMILA 29 85,0 4,67
52 VITEŠKIĆ ABIDIN DŽENANA 29 84,8 4,75
53 MUJIĆ NIHAD ELDINA 28 84,6 4,73
54 HADROVIĆ SABAHUDIN DINA 25 84,6 4,96
55 KNEŽEVIĆ MATO MARKO 28 84,5 4,75
56 TUČIĆ FAHRUDIN ERVINA 28 84,1 4,68
57 SAKIĆ RAMIZ AJLA 29 83,9 4,62
58 ŠAHDANOVIĆ MIRALEM MERIMA 24 83,5 4,98
59 HRVANOVIĆ NEDŽAD ELDINA 27 83,3 4,96
60 BAŠIĆ AMIR DŽENITA 29 83,2 4,49
61 MANOJLOVIĆ ZDRAVKO DANIJELA 27 83,1 4,78
62 BAJRIĆ ALIJA SEMIHA 33 82,9 4,19
63 SOFTIĆ NURFIK LAMIJA 27 82,9 4,66
64 OKANOVIĆ SUAD ADI 31 82,6 4,36
65 NAKIĆ ALMEDIN SELMA 26 82,6 4,76
66 HALILOVIĆ EDIS EDISA 28 82,4 4,81
67 SINANOVIĆ SENAID DŽENETA 29 82,3 4,36
68 MUJKIĆ NEDŽAD ALMA 24 82,3 4,83
69 HUSEINBAŠIĆ NERMIN LEJLA 27 82,1 4,61
70 HRUSTANOVIĆ ADMIR SEMRA 24 82,1 4,91
71 ŠALDIĆ SAMIR ELMA 26 81,9 4,69
72 GLIBANOVIĆ MENSUR MIRNESA 23 81,7 4,94
73 MUMINOVIĆ SENAD AMILA 25 81,3 4,63
74 ŠARAC SAMID HATA 26 81,2 4,55
75 ŠARIĆ NURDIN AZRA 26 80,7 4,54
76 EMKIĆ MIRSAD OMAR 40 80,4 3,51
77 MUJIĆ NIHAD AMRA 26 80,3 4,60
78 ISIĆ RUSMIR MELDINA 29 79,9 4,22
79 MURATOVIĆ ALMIR AMILA 21 79,3 4,83
80 SPAHIĆ MIRNES LAMIJA 22 79,2 4,82
81 FAKIĆ FARUK LAMIJA 20 78,8 4,88
82 MEMIĆ MUHAMED AMINA 28 78,3 4,13
83 HODŽIĆ RIFET ERMIN 30 78,1 4,11
84 AHMETAŠEVIĆ MUSTAFA ELVIRA 26 78,1 4,34
85 KALINIĆ ZORAN MATEA 25 77,7 4,44
86 ŠADIĆ ASMIR FADIL 23 77,3 4,56
87 SULJANOVIĆ ADEM AIDA 32 77,2 4,02
88 KOVAČ ŽELJKO SLAVKO 24 76,9 4,59
89 ADEMOVIĆ EDHEM AMRA 23 76,6 4,49
90 SEJMENOVIĆ MUHAMED SELMA 23 76,5 4,62
91 LAZIĆ LUKA JELENA 29 76,1 3,94
92 ŠILJEGOVIĆ ESAD BELMA 24 74,9 4,52
93 LEJLIĆ ENES LEJLA 29 74,4 3,71
94 DEDIĆ NEDŽAD EMINA 24 74,4 4,11
95 ŠEHIĆ ESAD ZERINA 23 73,7 4,27
96 KARAMUJIĆ SUVAD SENAD 25 73,5 4,12
97 MARMARAC SAMIR MELISA 25 73,1 4,04
98 AHMETOVIĆ ENVER EDITA 25 71,6 3,96
99 DŽEBO SENAHID ALDINA 28 71,0 3,80
100 DŽINOVIĆ AMIR AZRA 20 70,8 4,28
101 HUSARIĆ EDVIN MAJA 22 69,8 4,11
102 ATIĆ SENAD AZRA 25 69,5 3,78
103 BOŠNJIĆ MIRALEM IRMA 25 69,3 3,70
104 BAŠIĆ NERMIN AZRA 22 68,9 4,02
105 TOPALOVIĆ HASAN ZERINA 23 68,5 3,75
106 ZAHIROVIĆ DAVUD MUHAMED 20 68,0 3,93
107 KASUMOVIĆ SAMIR EMINA 22 67,3 4,06
108 ZAHIROVIĆ DAVUD FARUK 20 67,2 3,85
109 ZUKIĆ SALIM ALMA 22 66,4 3,71
110 ČOLO ENSUR ERNA 22 65,6 3,76
111 SELIMOVIĆ ŠEFIK MUBINA 20 65,3 4,00
112 MUJABAŠIĆ FUAD AMELA 20 64,1 3,74
113 SALIHOVIĆ NERMIN EMIR 21 59,0 3,33
114 PILAVDŽIĆ AMIR ARMELA 19 70,6 4,56
115 ČAMDŽIĆ MUHAMED MELISA 18 60,7 3,70
116 MUSTAFAGIĆ SUAD DŽENITA 18 71,1 4,51
117 SUFI SAMIR DALILA 18 62,3 3,66
118 VUČIĆ JOSIP DINO 18 72,1 4,48
119 BULJUBAŠIĆ ABAZ MERIMA 17 56,4 3,41
120 JUSUFBEGOVIĆ AMEL LEJLA 16 70,6 4,56
121 ZAHIROVIĆ DAVUD MEHMED 16 59,1 4,27
122 ČANIĆ IBRAHIM AMILA 14 46,5 2,85
123 SARKIĆ HASAN MIRELA 13 55,0 3,70
124 VASILIĆ GORAN MAJA 11 39,0 2,47
125 HALILČEVIĆ AMEL MAIDA   34,1 3,11

Kandidati od rednog broja 1-35 upisuju se kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK, a kandidati od rednog broja 36-80 upisuju se kao redovni studenti koji se sami finansiraju.

NAPOMENA: Na Privremenu rang listu kandidati uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Farmaceutskog fakulteta putem Komisije za žalbe, a ista se predaje putem Studentske službe Farmaceutskog fakulteta, u roku od 3 dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

Predsjedavajuća Komisije za realizaciju Konkursa

 

                                                                                    Dr.sc. Mensura Aščerić, red. prof.