Obavještenje za studente III Ciklusa studija

Obavještenje

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija da će se predavanja kod Profesorice dr. sc. Ervine Bečić održati 22.06.2019. godine sa početkom u 12 sati, Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

Predavanja kod Profesora dr.sc. Josipa Čuliga će se održati 29.06.2019. godine sa početkom od 9 do 13 sati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.