Obavještenje za III Ciklus studija

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti III Ciklusa studija da će se predavanja kod profesorice dr.sc. Dušanke Krajnović, van.prof, održati u subotu 25.05.2019. godine od  09 – 12h na Medicinskom fakultetu, a kod Prof. dr. Fahira Bečića, red prof. od 12 -16 h na Medicinskom fakultetu.