Konkurs za studentske eseje na temu “Reforma zdravstva u BiH”

Pravni institut u Bosni i Hercegovini
Правни институт у Босни и Херцеговини
Law Institute in Bosnia and Herzegovina

Strukovno udruženje „Pravni institut u Bosni i Hercegovini“ u sklopu projekta “Political
reforms in Bosnia and Herzegovina – Short cuts and proposals – towards a more effective
state of Bosnia and Herzegovina”, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
u Bosni i Hercegovini raspisuje

KONKURS
za najbolji esej na temu „Reforma zdravtsva u Bosni i Hercegovini“

Esej treba da bude posvećen aktuelnim pitanjima i temama koje se odnose na
reforme/odsustvo reformi u Bosni i Hercegovini u oblasti zdravstva i treba da sadrži
komentare, analize, prijedloge i sugestije u vezi sa mjerama koje akteri reformi (vlasti,
stručna udruženja ljekara, stotatologa, farmaceuta, akademska zajednica ili nevladin
sektor) treba da poduzmu da bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti. Esej treba da sadrži do
1500 riječi i može biti napisan na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i
Hercegovini.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti završne godine dodiplomskog studija, odnosno
postdiplomski i doktorski studenti medicinskih, zdravstvenih, stomatoloških i
farmaceutskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Autor/ica eseja treba da dostavi na eseju
svoje lične podatke: ime i prezime, fakultet, univerzitet, godinu studija, kontakt e-mail,
telefon. Eseje će ocjeniti interdisciplinarna komisija. Najbolji esej biće nagrađen novčanom
nagradom u iznosu od 500 KM i biće objavljen na websajtu Udruženja. Svi studenti autori
eseja biće pozvani da uzmu učešće u projektnim aktivnostima. Konkurs ostaje otvoren do
30.10.2017. godine. Eseji se mogu dostaviti direktno na e-mail adresu Udruženja
info@lawinstitute.ba, sa naznakom „Esej o reformi zdravstva.“

Juni 2017

Objavljivanje ovog teksta finansirano je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država
(Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno
mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.